Гис Ден 2018

ГИС Алианс отбеляза Световния Ден на ГИС Технологиите 2018 с Конференция в Град Хотел София. Този международен празник обединява професионалисти от цял свят, които ползват и развиват ГИС технологиите. Представители на бизнеса, администрацията и академичната общност се събраха за да станат съпричастни с най-новите тенденции и решения, внедрени в България през 2018 г. Конференцията на ГИС Алианс стана  част от стотиците подобни събития организирани на пет континента, демонстриращи как ГИС технологиите подпомагат и намират все по-широко приложение във всички аспекти на съвременното общество.

Основна тема на събитието тази година бяха  Location Based Services ( LBS ) –  ГИС услуги  предлагани съобразно местоположението на клиента. На конференцията своите най-нови решения в тази област представиха 14 български софтуерни компании и научни организации работещи в областта на ГИС технологиите. Демонстрирани бяха решения базирани на многообразие от продукти и платформи с приложения във всички сфери на съвременната индустрия и административно управление. Своите поздравления поднесоха редица наши и чуждестранни гости  сред които и представители на Организацията на Обединените Нации (ООН), Норвежки Кадастър, МРРБ, Съюза на Архитектите и много други.

ГИС Алианс декларира своята решителност да работи за утвърждаване и популяризиране на Географските Информационни Системи като достъпна среда, подпомагаща администрацията и бизнеса, както и държавните органи в създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до развитието и внедряването на ГИС, употребата и достъпността на геоданните, както и при контрола на тяхното изпълнение, и да посредничи в диалога между ГИС компаниите и администрацията като насърчава партньорството между публичния и частния сектор.

     Програма

08:30 - 09:00

       РЕГИСТРАЦИИ

09:00 - 09:30

ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ LBS Светлозар Захариев, Мениджър ГИС решения, Технологика ЕАД Валентин Йовев, Заместник-министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройството Георги Бакалов, Председател на УС на Съюза на архитектите в България Fernanda Lonardoni, Policy Advisor, Human Settelments Officer, UN-Habitat Gulnara Roll, Head, Housing and Land Management Unit, UNECE

09:30 - 10:00

The experience of Norway, Helge Onsrud, National mapping authority, Norway

10:00 - 10:15

       ХИЪР - Отворена платформа за локализационни услуги, Александър Тодоров, Р-л звено България и Македония, ХИЪР София

10:15 - 10:30

       Да направим Навигацията ефективна, Никита Дивинец, Търговски директор, ЛОТ България ООД

11:00 - 11:15

      Приложение на термофотографията при геореферирани пространствени обекти. Иновационен подход, инж. Чавдар Тодоров, Управител на Зелено управление ООД

11:15 - 11:30

      Приложни интерфейси (API) за адресиране, маршрутизиране и други, Христо Асенов, Датамап-Европа ООД

11:30 - 11:45

     GIS с висока разрешаваща способност чрез Интернет на Нещата, Десислава Димитрова, ДАВИД Холдинг АД

11:45 - 12:00

     Геопространствено решение за управление на ВиК мрежите и съоръженията, Пламен Доков, Петершинег енд Каниско България ООД

12:00 - 12:15

     Мобилно приложение за защита на населението при бедствия и аварии, Светлозар Захариев, Технологика ЕАД

12:15 - 12:30

     iSofMap - интернет приложение за споделяне на информация и електронни услуги, инж. Ваня Петрова, Р-л отдел Фотограметрия, ГИС София ЕООД

12:30 - 12:45

     ZiGО – Технологично решение за интелигентно управление на маршрути, Деян Балтаджиев, Мениджър ИТ, Мапекс АД

12:45 - 13:45

     ОБЯД

13:45 - 14:00

     ГИС за управление на активи във ВиК дружества, Асен Бораджиев, Управител, Авексис ООД

14:00 - 14:15

     RTK - ползи, приложения и предимства, инж. Николай Нестеров, Управител, Иокто ЕООД

14:15 -14:30

     Геоинформационна платформа "Панорама" - основа за изграждане на информационни системи с различно предназначение, инж. Яна Липийски, р-л отдел, Геодетект ЕООД

14:30 - 14:45

     Умни решения и анализ на градска среда, Стоян Недин, Гл. изпълнителен директор, Катя Нонова, Р-л проекти, NEXPUR

14:45 - 15:05

     Съвременни технически тенденции в интеграцията на LBS и GNSS, доц. д-р инж. Аспарух Камбуров, МГУ Св. Иван Рилски

15:05 - 15:10

     ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ LBS