За ГИС Алианс

ГИС Алианс е българска неправителствена организация на компании и асоциирани академични организации от сферата на географските информационни системи (ГИС). Членовете на ГИС Алианс работят за улесняване и подпомагане на процеса по развитие и въвеждане на ГИС технологии в България, включително и създаване на условия за образователни програми по темата.

Към настоящият момент в ГИС Алианс членуват водещи български технологични компании, като Давид Холдинг, Колма, Мапекс, Петершинег енд Каниско България, ТехноЛогика, Геодетект и Географика.

Като партниращи членове работят и редица други организации.