За ГИС Алианс

ГИС Алианс е българска неправителствена организация на компании и асоциирани академични организации от сферата на географските информационни системи.

Гис Ден 2018

ГИС Алианс отбеляза Световния Ден на ГИС Технологиите 2018 с Конференция в Град Хотел София. Този международен празник обединява професионалисти от цял свят, които ползват и развиват ГИС технологиите.

Партньори