За ГИС Алианс

ГИС Алианс е българска неправителствена организация на компании и асоциирани академични организации от сферата на географските информационни системи.

В полза на студентите

Лекция на тема: "Географски информационни системи (GIS), Геоданни и тяхното приложение в бизнеса и обществото" в Технически Университет-София.

ГИС Ден 2019

Тази година Световния ГИС ден бе отпразнуван на 13 ноември в Гранд хотел София. За шеста поредна година ГИС обществото в България, в лицето на ГИС Алианс, се събра и синтезира опита и иновациите в бранша.

Партньори