ГИС ДЕН 2021

За нас е чест да Ви поздравим по случай международния ден на Географските информационни системи, който обединява професионалисти от цял свят, които ползват и развиват ГИС технологиите.

ЗА ГИС АЛИАНС

ГИС Алианс е българска неправителствена организация на компании и асоциирани академични организации от сферата на географските информационни системи.

В ПОЛЗА НА СТУДЕНТИТЕ

Лекция на тема: "Географски информационни системи (GIS), Геоданни и тяхното приложение в бизнеса и обществото" в Технически Университет-София.

Партньори