ЗА ГИС АЛИАНС

ГИС Алианс е българска неправителствена организация на компании и асоциирани академични организации от сферата на географските информационни системи.

В ПОЛЗА НА СТУДЕНТИТЕ

Лекция на тема: "Географски информационни системи (GIS), Геоданни и тяхното приложение в бизнеса и обществото" в Технически Университет-София.

Партньори