ГИС ДЕН 2022

За девета година световният ден на Географските информационни системи беше отпразнуван от сдружение ГИС Алианс. Конференцията се проведе на 16 ноември в Hyatt Regency Sofia - зала "Васил Левски 1", гр. София, пл. Васил Левски №1

ЗА ГИС АЛИАНС

ГИС Алианс е българска неправителствена организация на компании и асоциирани академични организации от сферата на географските информационни системи.

В ПОЛЗА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ТУ-СОФИЯ

Гост-лектори от български технологични компании представиха пред студенти от Технически университет в София действащи ГИС решения, създадени в България.

Партньори