СДРУЖЕНИЕ „ГИС АЛИАНС“ ПРЕДСТАВИ ГИС РЕШЕНИЯ ПРЕД МАГИСТРИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ В СОФИЯ

22.2.2022 г.

На 21 февруари 2022 г. по инициатива и покана на доц. д-р инж. Румяна Илиева, Ръководител катедра „Мениджмънт и бизнес информационни системи“ към Стопански факултет на ТУ–София, представители от Сдружение ГИС Алианс проведоха онлайн презентации на тема „Географски информационни системи и приложението им в частния и публичен сектор“. Чрез примери от практиката на утвърдени български високотехнологични компании, бяха засегнати спецификата на ГИС, резултатите и ползата от работата с тях както за бизнеса, така и за обществото.

Аудитория бяха магистрите от различни специалности от Технически университет – София, с които беше проведена и дискусия по повод бъдещото им кариерно развитие и студентски практики.

Гост-лекторите представиха действащи ГИС решения, създадени в България и такива в комбинация с чуждестранни софтуери, в резултат на които се подобрява информираността на институциите и вземането на правилни решения при бъдещото планиране на мащабни екологични и инфраструктурни проекти.

Лекторите от ГИС Алианс са хора с дългогодишен опит и познания в Географските информационни системи и информационните технологии - инж. Мария Ангелова представител на „Геодетект“ ЕООД; доц. д-р Стелиян Димитров, представител на „Географика“ ООД и ръководител Катедра „Картография и ГИС“ в СУ, Деян Балтаджиев - Мениджър ИТ в „Мапекс“ АД.

ГИС Алианс е българска неправителствена организация на компании и асоциирани академични организации от сферата на географските информационни системи. Към момента членовете на сдружението са технологичните компании: Геодетект, Географика, Давид Холдинг, Колма, Мапекс, Петершинег енд Каниско България и ТехноЛогика.