ГИС ДЕН 2023

Уважаеми колеги, приятели и партньори,

По традиция Световният ГИС Ден се отбелязва на третата сряда на месец ноември. И тази година се радваме да споделим, че  по този повод, Сдружение ГИС Алианс организира конференция, която ще се състои на 15 ноември, от 09:00 ч. в Hayatt Regency Sofia, зала Васил Левски.

Празникът на Географските информационни системи обединява професионалисти от цял свят, които ползват и развиват ГИС технологиите. На тазгодишното събитие ще се срещнат, за да разгледат актуални въпроси и да обменят опит, представители на бизнеса, администрацията и академичната общност, които са съпричастни с най-новите тенденции и решения, внедрени в България през последните години.

Конференцията на Сдружение ГИС Алианс е част от множеството подобни събития организирани на пет континента, демонстриращи как ГИС технологиите подпомагат и намират все по-широко приложение във всички аспекти на съвременното общество.

Темата, обединяваща лекторите тази година е „Да отворим пространствените данни", а в програмата ще чуем гост лектори от УАСГ и академичните среди в България, както и водещи български и международни лектори и  специалисти в Географските информационни системи.

Конференцията се провежда с любезното съдействие на Hexagon, 1Yocto и ГИС София.

Можете да запишете своето присъствие тук:

ПРОГРАМА

08:30 - 09:00 РЕГИСТРАЦИЯ

09:00 - 09:30 Отктиване - г-н Николай Найденов, замeстник-министър на регионалното развитие и благоустройството;
Приветствие - Проф. д-р Климент Найденов, декан на ГГФ, Софийски университет “Св. Климент Охридски”;

09:30 - 09:45 "От ГИС към умна цифрова реалност" - Александър Тасев, HЕXAGON АВ;
09:45 - 10:00 "ZiGO – софтуер за управление на доставките и автопарка" - Нино Бережиани, Мапекс АД;
10:00 - 10:15 "iSofMap – динамично, стабилно и адаптивно интернет приложение" - Ваня Петрова, ГИС - София ЕООД;
10:15 - 10:30 "ГИС системи за ранно предизвестяване при опасност от наводнения"- Светлозар Захариев, ТехноЛогика ЕАД;

10:30 - 11:00 КАФЕ ПАУЗА

11:00 - 11:20 "Интегрирано приложение на лазерно сканиране и цифрова фотограметрия за картографиране и оценка нащетите от наводненията в община Царево 2023 г"., доц. д-р Стелиян Димитров, Географика ООД;
11:20 - 11:40 "ГИС приложения за ВиК сектора Деян Балтаджиев", Мапекс АД;
11:40 - 12:10 "ГИС Tobel в полза на общините. Tobel в полза на геодезистите" - инж. Александра Тодорова, Мапекс АД;
12:10 - 12:30 "Новости в полза на гражданите в електронния портал на Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство” - Люблина Петрова, Мапекс АД;

12:30 - 13:30 ОБЯД

13:30 - 13:45 "Поземлена информационна система на Република Малдиви" - Любомир Филипов, ГАП Консулт ООД;
13:45 - 14:00 "Данни с отворен достъп от лазерно сканиране на Мурфатларски скален комплекс, Румъния"- инж. Младен Ценов, Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, гл. ас. д-р Евгения Коматарова-Балинова, Национален археологически институт с музей – БАН, Доц. д-р Аспарух Камбуров, Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”;
14:00 - 14:15 "Структуриране на геопространствените данни за имотите със статут на недвижими културни ценности в съответствие с международните картографски стандарти" д-р инж. Яна Липийска, Университет по архитектура,строителство игеодезия, Геодетект ЕООД;
14:15 - 14:30 "Представяне на студентска конференция IGSM 2024" - Васил Димитров, Йоана Иванова, Aндреа Иванова, Университет по архитектура, строителство и геодезия;

14:30 - 15:00 КАФЕ ПАУЗА

15:00 - 15:15 "Изследване на нуждите от социална и зелена инфраструктура чрез Network analysis" Урб. Биляна Гелева, ИПА ЕООД;
15:15 - 15:30 "Използване на ГИС технологии при анализа на тенденции в развитието на фирми от горския сектор" гл. ас. д-р Аделина Иванова, Лесотехнически университет;
15:30 - 16:00 "Решения за ремоделиране на терен чрез GIS и XR - доц. Румяна Илиева, ас. Антони Ангелов и Демонстрация на „VR симулатор за управление на самолет/дрон” - гл. ас. Димитър Гинчев, Технически университет – София;

16:00 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА