ГИС ДЕН 2022

Тази година Световният ГИС ден беше отпразнуван на 16 ноември в Hyatt Regency Sofia - зала "Васил Левски 1",  гр. София, пл. Васил Левски №1. За девета година ГИС обществото в България, под егидата на ГИС Алианс, събра и синтезира опита и иновациите в бранша. Презентациите и демонстрациите предоставиха възможност на участниците да се запознаят с различни ГИС решения, полезни както за обществото и всеки от нас, така и за бизнеса в България.

ПРОГРАМА

08:30 - 09:00  Регистрации

09:00 - 09:30 Откриване на конференцията

Специален гост на събитието беше арх. Иван Шишков - Министър на регионалното развитие и благоустройството.

09:30 - 10:30  Модул 1

“Интегрирано приложение на безпилотни летателни системи и ГИС за създаване на дигитални двойници на територията” - Географика ООД, доц. д-р Стелиян Димитров

“Технологични решения в ГИС за управление на инфраструктура”- Мапекс АД, Катерина Алексиева, Деян Балтаджиев

“Сателитни изображения и услуги на френската компания Airbus, предоставяни от ТехноЛогика ЕАД“ - инж. PhD Мариан Марков

„Компетенции в сферата на дистанционните изследвания“ - ТехноЛогика ЕАД, PhD Васил Василев

10:30 - 11:00  Кафе пауза

11:00 - 12:30  Модул 2

"Умно управление на техническото състояние на превозните средства със ZiGO Автопарк"- Мапекс АД, Нино Василиевна

 „Тикетинг решения за по-добра градска среда с Tixi“ – Николай Недялков, основател на Тикси АД

"Геоскан: иновация в ООН. Стандартизиран набор от пространствени данни и приложения за повече от 150 страни по света" - ГАП Консулт ООД, Любомир Филипов

“Приложения на RTK технологията. Опитът на 1Yocto” - Иокто ООД, Николай Нестеров

“Приложение на геоинформационните технологии за дигитализация на Тракийския гробничен комплекс при с. Ивански” - МГУ, инж. Александра Тодорова, доц. д-р Аспарух Камбуров

12:30 - 13:30  Обяд

13:30 - 14:45  Модул 3

"Банка пространствени данни - иновативният подход за работа с геоданни и геоуслуги" - Геодетект ЕООД, д-р инж. Яна Липийска, инж. Мария Ангелова

“Leica Pegasus - Мобилна 3D лазерна сканираща платформа за дигитализация и създаване на интелигентни градски приложения” - Стефан Колев,  Веком Гео ЕООД

“Сателитни изображения с много висока разделителна способност за създаване на ортофото за големи територии” - Веком Гео ЕООД, Младен Джуркович, Горан Гойч

“Подземните данни и ГИС днес” - Българска геоинформационна компания ЕООД, Момчил Минчев

14:45 - 15:00  Кафе пауза

15:00 - 16:00  Модул 4

“Високотехнологично образование” - проф. д. ик.н. Кирил Ангелов, декан на ФФОЕ, Технически Университет-София

“Гъвкава (Agile) дигитална трансформация на услуги и процеси” -  доц. д-р Румяна Илиева, р-л кат. Мениджмънт и бизнес информационни системи, Технически Университет-София

“Демонстрация на виртуален летателен симулатор за обучение на пилоти за дронове, с възможност за приложения в ГИС системите” - гл. ас. д-р Димитър Гинчев и ас. инж. Преслав Георгиев, Студентски клуб Космос към кат. Авиационна техника, Технически Университет-София

Закриване на конференцията

Събитието се проведе с подкрепата на: Тикси АД, Иокто ООД, Веком Гео ЕООД