ГИС ДЕН 2021

Уважаеми колеги, приятели и партньори,

За нас е чест да Ви поздравим по случай международния ден на Географските информационни системи, който обединява професионалисти от цял свят, които ползват и развиват ГИС технологиите.

Световният ГИС Ден се отбелязва всяка година през третата сряда на месец ноември.

ГИС Алианс декларира своята решителност да работи за утвърждаване и популяризиране на Географските информационни системи като достъпна среда, подпомагаща администрацията и бизнеса, както и държавните органи в създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до развитието и внедряването на ГИС, употребата и достъпността на геоданните, както и при контрола на тяхното изпълнение, и да посредничи в диалога между ГИС компаниите и администрацията като насърчава партньорството между публичния и частния сектор.