ГИС ден 2017

МЕЖДУНАРОДНИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТБЕЛЯЗАХА СВЕТОВЕН ГИС ДЕН 2017 В БЪЛГАРИЯ И ОБСЪДИХА СТЪПКИТЕ КЪМ СИНХРОНИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГЕОДАННИ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЕС

Агенция по геодезия, картография и кадастър поема отговорността за въвеждане на директива INSPIRE в България и с това изграждането на единна национална система за пространствени данни – това бе обсъдено по време на отбелязването на Световния ГИС Ден в София.
По повод отбелязването на Световен ГИС Ден 2017, ГИС Алианс организира в София международна конференция наречена Inspire21 – Дигитална България, на която международни експерти от Холандия, Германия и Чехия представиха опита си в дигитализиране на кадастрални системи и обществени услуги.
Според директива INSPIRE на Европейската комисия, до 2021 г. всички пространствени данни в България трябва да бъдат хармонизирани и достъпни чрез единна европейска дигитална инфраструктура, за да могат специалистите от ЕК да взимат решения за управление на околната среда като използват данни за транспорт, инфраструктура, социално-икономически характеристики, обществено здраве и сигурност.
Г-н Александър Лазаров, председател на ГИС Алианс, обединение на български компании и организации в областта на ГИС, отбеляза: „Агенция по кадастър е една от институциите, в която дигитализацията е заложена още с въвеждането на Закона за Кадастъра и Имотния Регистър, приет през 2001 г. По силата на този закон, информацията за кадастъра и собствеността се поддържат изцяло в цифров вид и това даде възможност на агенцията да реализира голям брой електронни услуги. Натрупаният опит през годините е една добра предпоставка за успешно внедряване на INSPIRE в България, а конференцията по повод Световния ГИС Ден, организирана от ГИС Алианс, събира на едно място международния и български опит, за да подпомогнем българската администрация при въвеждането на директива INSPIRE.“
За да ускори въвеждането на директивата, е необходимо България да предприеме следните стъпки:

Ще бъде променен Законът за достъп до пространствени данни, за да може Агенцията по геодезия, картография и кадастър да стане отговорна за реализация на закона;

Всяко ведомство, което отговаря за и поддържа геоданни, като Министерство на околната среда и водите, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на отбраната и Агенция по геодезия, картография и кадастър ще ги приведе във вид, описан в директивата и ще разработи свой геопортал;

Ще бъде разработен национален геопортал, който да обединява и осигури единен централизиран достъп до данните на всички ведомства.

Световен ГИС Ден 2017 бе отбелязан от повече от 150 специалисти от множество академични институции, неправителствени организации и доставчици на обществени и комунални услуги, а за да споделят своя опит, в България пристигнаха специалисти от Холандия, Германия и Чехия. Световния ГИС Ден е отбелязван всяка година през третата сряда на месец ноември.