Съобщение

30.10.2020 г.
Световен ГИС Ден - 2020

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и наложените мерки за безопасност, в това число заповед на министъра на МЗ, тази година конференцията по случай световния ГИС ден няма да се състои.

Надяваме се, че следващата година ще бъде по-добра и отново ще можем да се съберем всички заедно, за да отбележим постигнатия напредък в областта на географските информационни системи.

Бъдете здрави!