ПОРЕДИЦА ЛЕКЦИИ ОТ ГИС АЛИАНС ПРЕД СТУДЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

9.3.2022 г.
ГИС И СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО И БИЗНЕСА

В поредицата от събития за студенти в партньорство между Технически университет-София и Сдружение ГИС Алианс, бе представено развитието на ГИС и Геоинформационните технологии за поддържането на геопространствени бази данни, електронни услуги, геопортали в България и по света.

На 7 март 2022 г. в присъствена форма инж. Александър Лазаров представи пред аудиторията от бакалаври, реални примери за успешно реализирани софтуерни решения на „Мапекс“ АД, сред които ГИС Tobel - с обхват на приложение в публичния и частния сектор; ZiGO - софтуер за планиране, контрол и  управление на автопарк;  Laris MLS – иновативна платформа за брокери на недвижими имоти.

На 8 март 2022 г. се проведе онлайн събитие, на което д-р инж. Яна Липийска- „Геодетект“ ООД и преподавател в УАСГ, Десислава Димитрова – Мениджър Ключови клиенти и Радостина Чаушева – Експерт ГИС в „Давид Холдинг“ АД, представиха развитието на геоинформационната среда в България с по света.

Г-жа Липийска представи GIS WebServer Special Edition – кросплатформена система за съхранение и обновяване на пространствени данни с автоматизирано формиране на геопокрития и засегна темата за международната стандартизация и оперативна съвместимост, която позволява унифицираното използване на геоинформацията и покриването на съвременните изисквания за качествени данни.

Г-жа Димитрова представи интересни факти от развитието в дигитализацията за Интелигентни 3D градове. Беше проследена еволюцията на градската инфраструктура и BIM (строително-информационен цифров модел) – нормативно наложен стандарт в Европа. Разискваха се теми за Интелигентните градове и Дигиталните двойници (Digital Twins) и дадоха примери от практическото им приложение като 3D модел на Сингапур, 3D модел на Париж, Хелзинки и др. Представиха ContexCapture – софтуер за генериране на 3D модели от изображения и Bentley Map – за управление на информацията в моделите, OpenCities Planner – ново решение, което прави дигиталните двойници широко достъпни. Примери за използване на дигиталните двойници по света – Проект за градско планиране в Хелзинки, Проект за Градска визия в Нордшьопинг, Швеция, Проект за изграждане на железопътен тунел в Гьотебург, ГИС портал с геоложки проучвания в Швеция и др.

Г-жа Чаушева направи демонстрация на реализиран ГИС проект за Проектиране и внедряване на интегрирана система за мониторинг и управление на публичната инфраструктура на Столична община.

На 22 март 2022 г. се включи и г-жа Таня Стоянова от Технологика ЕАД, която представи пред аудиторията от магистри презентация, фокусирана върху Системите за анализи на данни.

Събитията се проведоха по инициатива и покана на доц. д-р инж. Румяна Илиева, Ръководител катедра „Мениджмънт и бизнес информационни системи“ към Стопански факултет на ТУ - София.

Всички лектори от ГИС Алианс в поредицата събития, са с дългогодишен опит и многобройни реализирани проекти в областта на Географските информационни системи и информационните технологии.

ГИС Алианс е българска неправителствена организация на компании и асоциирани академични организации от сферата на географските информационни системи. Към момента членовете на сдружението са технологичните компании: Геодетект, Географика, Давид Холдинг, Колма, Мапекс, Петершинег енд Каниско България и ТехноЛогика.