„ГИС АЛИАНС“ В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

24.2.2022 г.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГИС РЕШЕНИЯ ПРЕД СТУДЕНТИ

В поредицата от представяния лекторите, участващи в Сдружение ГИС Алианс запознаха студентите от Технически университет с развитието на ГИС и Геоинформационните технологии. Чрез примери от практиката на утвърдени български високотехнологични компании, бяха засегнати развитието на ГИС, резултатите и ползата от работата с тях както за бизнеса, така и за обществото. Засегната беше и темата за международната стандартизация и оперативна съвместимост, която позволява унифицираното използване на геоинформацията и покриването на съвременните изисквания за качествени данни. Демонстрацията на ГИС проекти бе посрещната с изключителен интерес от страна на аудиторията.

Събитието се проведе онлайн на 23 февруари 2022 г. по инициатива и покана на доц. д-р инж. Румяна Илиева, Ръководител катедра „Мениджмънт и бизнес информационни системи“ към Стопански факултет на ТУ–София.

Лекторите от ГИС Алианс са с дългогодишен опит и многобройни реализирани проекти в областта на Географските информационни системи и информационните технологии – Мария Атанасова, Консултант Маркетинг и Продажби в „ДАВИД Холдинг“ АД, д-р. инж. Яна Липийска представител на „Геодетект“ ЕООД и преподавател в Геодезически факултет към УАСГ, Деян Балтаджиев - Мениджър ИТ в „Мапекс“ АД.

ГИС Алианс е българска неправителствена организация на компании и асоциирани академични организации от сферата на географските информационни системи. Към момента членовете на сдружението са технологичните компании: Геодетект, Географика, Давид Холдинг, Колма, Мапекс, Петершинег енд Каниско България и ТехноЛогика.