ГИС АЛИАНС отбеляза Световния ден на Географските информационни системи 2022

17.11.2022 г.

На 16 ноември 2022 г. ГИС АЛИАНС, обединяващ компаниите Геодетект, Географика, Давид Холдинг, Колма, Мапекс, Петершинег енд Каниско България и ТехноЛогика, отбеляза Световния ГИС ден с конференция. Събитието се състоя в приятната атмосфера на хотел Hyatt Regency Sofia и бе открито от арх. Иван Шишков, Министър на регионалното развитие и благоустройството. Той честити празника и отбеляза, че ГИС технологиите всекидневно се използват и са изключително важни за развитието на обществото и  държавата.

Над 140 представители на ГИС обществото проследиха презентациите и демонстрациите. Бяха представени иновативни проекти, реализирани с различни ГИС платформи.

На конференцията участваха представители на академичните институции, в лицето на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и Технически университет-София. 

Доц. Д-р Аспарух Камбуров и инж. Александра Тодорова от МГУ показаха как геоинформационните технологии спомогнаха за дигитализацията на Тракийския гробничен комплекс при с. Ивански. 

Доц. д-р Стелиян Димитров, Катедра Картография и ГИС към СУ, запозна аудиторията с географски информационни системи за създаване на дигитални двойници и ползата за обществото от използването им.

Проф. д. ик.н. Кирил Ангелов, Декан на Факултет за френско обучение по електроинженерство от ТУ-София представи как на практика ГИС технологиите могат да бъдат приложени в образованието в нашата страна, а доц. д-р Румяна Илиева, р-л кат. Мениджмънт и бизнес информационни системи разказа за гъвкавата дигитална трансформация на процеси и услуги. Гл. ас. д-р Димитър Гинчев и ас. инж. Преслав Георгиев от Студентски клуб Космос към кат. Авиационна техника от ТУ-София представиха изключително интересна демонстрация на виртуален летателен симулатор за обучение на пилоти за дронове.

Представителите на бизнеса разказаха как ГИС технологиите се използват в сферата на умните градове и мобилност, как се създават дигитални двойници на територии, каква е ролята на сателитните изображения, тикетинг решения за управление на автопаркове и редица други интересни проекти. Сред организациите, които представиха своя опит бяха Географика, Мапекс, ТехноЛогика, Геодетект, ГАП Консулт, Тикси, Иокто, Веком Гео, Българска Геоинформационна компания и други.

Разнообразните презентации и демонстрации предоставиха възможност на участниците в събитието да видят и сравнят различни ГИС решения, приложими, както в частния сектор, така и в държавни организации. Членовете на ГИС АЛИАНС в България смятат,  че за потребителите на ГИС е полезно и важно да познават многообразието им, за да изберат най-подходящата за тях платформа. 

Компаниите, членуващи в Сдружение ГИС АЛИАНС доказаха, че могат да превъзмогнат конкуренцията помежду си и да се допълват по отношение на своите компетенции и услуги.

Медиите за нас: https://digitalk.bg/software/2022/11/17/4417044_gis_sa_osnoven_instrument_za_upravlenie_na_razlichni/comments?fbclid=IwAR0JuGNp1Iz5gTtGyDp7o7gqCCbGQxSgldool_no4nDEdeU0pEO2D8OIDhk