За нас

ГИС Алианс е българска неправителствена организация на компании и асоциирани академични организации от сферата на географските информационни системи. Членовете на ГИС Алианс работят за улесняване и подпомагане на процеса по развитие и въвеждане на ГИС технологии в България, включително и създаване на условия за образователни програми по темата.

Учредители на ГИС Алианс са водещи български технологични компании: Давид Холдинг, Датекс, Колма, Мапекс, Петершинег енд Каниско България и ТехноЛогика.

Като партниращи членове работят и редица други организации.